Information til forældre

Hjælpe os med at skabe de bedste rammer

Velkommen til dig og dit barn i NFS Fodbold.

Vi vil gerne opfordre dig som forældre til at hjælpe dit barn og klubben bedst muligt. 

Ud over sikre betalingen af kontingentet i starten af hver halve sæson (sommer / vinter) opfordrer vi til at du deltager på siden linjen.

Alle vores trænere er frivillige og udlønnede. De kommer i NFS fordi de gerne vil skabe en god oplevelse for dit barn men også for alle de andre børn på holdet.

Det er en meget stor hjælp for vores frivillige trænere hvis du som forældre:

 • Tilbyder at køre til kampe (tilmelding i Kampklar)
 • Kommer og ser kampene særligt når holdene spiller hjemme
 • Kommer med frugt, kage eller lignede til alle spillere efter kampen
 • Deltager i møder og aktiviterer når det er muligt
NFS tager er socialt ansvar. Det er vigtigt for at NFS at ALLE spillere som ønsker at deltage i klubbens aktiviteter har muligheden. I samarbejde med Vejle Kommune hjælper vi derfor ALTID økonomisk hvis der er udfordringer på det område.

GODE RÅD Til FORÆLDRE

 • Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig.
 • Mød jævnligt op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det.
 • Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille og lære på denne måde.Kommenter kun opmuntrende og rosende.
 • Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere.
 • Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende.
 • Respekter dommerens beslutninger. Dommeren er et menneske, som laver fejl. Lad være med selv at lege dommer.
 • Skab god stemning ved kampene – byd f.eks. udeholdets forældre på kaffe.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet.
 • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 • Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn

Vi håber du vil støtte op om dit barn of NFS ved følge disse gode råd til træning og kamp.

SAMARBEJDE MED VB

Vejle Boldklub og Nørremarkens FS har indgået samarbejde omkring de yngste årgange på drengesiden, således at U5-U12 drenge spiller under navnet NFS/VB i NFS.

 I praksis betyder det at Vejle Boldklub ikke har børnefodbold fra U5-U12. Til gengæld hjælper Vejle Boldklub os med rådgivning, træningsprogrammer, trænere og ikke mindst sparring med børneudviklingstræneren og børnekonsulenten. Og meget mere.

Kontaktperson Vejle Boldklub er Henrik Jacobsen.

SAMARBEJDE MED TJANSEN

En af de vigtigste årsager til at NFS blev stiftet var for at fremme integrationen på Nørremarken. Derfor får vi hjælp fra kommunen via ”Tjansen”, som er et succesrigt kommunalt projekt, hvor man finder tjanser til unge i de belastede boligområder.  En af opgaver er at fungere som trænerassistent i NFS.

Ansvarlig for Tjansen er Frits Lebahn, som har 30 års erfaring med frivilligt arbejde i idrætsforeninger og som ofte er at finde på kontoret i Nørremarkshallen.

I NFS SKABER VI

GODE OPLEVELSER

Som forældre kan du være med til at skabe de gode oplevelser, et godt kammeratskab og et godt sammenhold. Støt holdet så meget du kan!