Fodboldudvalgsmøde – 19.4.23

Der afholdes møde i fodboldudvalger den 19. april kl. 19:00 med følgende dagsorden:

  • Søndagsfodbold: De unge fra Tjansen vil gerne stå for søndagsfodbolden. Jeg tænker det er en god ide.
  • Træningstider udenfor – græs og kunstgræs – (U5/6 og U7 skal udenfor)
  • Trænersituationen – vi mangler stadig en træner til U7
  • C1 kursus i Kamme – status tilmeldinger
  • Evt. motorikredskaber – er der kommet forslag?
  • Status ny hjemmeside
  • Revision af børnepolitikken
  • Børneudviklingstrænere – Er der noget vi skal følge op på?

Faste punkter jvf. dagsorden / referat fra sidste møde nedenfor.

NFS-Traener-oversigt-110423Download