OM NFS

Vores historie

Vejle Boldklub flyttede i 2010 væk fra Nørremarken og til et nyt træningsanlæg uden for Vejle By. Derved mistede børnene på Nørremarken muligheden for at spille fodbold i lokalområdet. Den lokale gymnastik mm. var også truet, da Vejle Gymnastikforening søgte at samle alle aktiviteter i Vejle Midtby.
De resourcestærke familier på Nørremarken begyndte at bringe deres børn til foreninger udenfor området, hvilket efterlod børn af de svagere familier til opdragelse på gaden og mellem blokkene.
 
Problemet med de manglende lokale fritidstilbud blev hurtigt klart og i maj 2013 fik det daværende Hotspot-projekt og helhedsplan for Nørremarken stiftet en ny samlende idrætsforening for Nørremarken kaldet Nørremarkens Forenede Sportsklubber (NFS).
 
Efter en svær start står NFS i dag stærkt med en bestyrelse udelukkende bestående af frivillige fra lokalområdet. Følgende udvalg/afdelinger er foreløbigt etableret:
 
  • Gymnastik / springgymnastik med en medlemsmæssig og organisatorisk stærk afdeling (født som en udspaltning fra Vejle Gymnastikforening), hvor der er masser af børn og unge, især piger, med både blok- og villabaggrund.
  • Badminton med en relativt stort og velfungerende børnebadmintongruppe, der dog næsten udelukkende består af villabørn.
  • Oldboysfodbold, består udelukkende af folk fra villaområderne.
  • Børnefodbold – masser af børn, især drenge, fra både blok- og villaområdet.
Børnefodbolden i NFS blev startet op af en tidligere Tjansenansat, og hun modtog året efter EU’s statsborgerskabspris for bl.a. dette initiativ. Det hårde arbejde blev herefter varetaget af en lang række ansatte og frivillige omkring Tjansen. 

Henover et par år fik de etableret en fodboldafdeling for de fem til ti-årige i blokområdet, der ikke havde mulighed for at komme til andre foreninger. 

I 2016 fik børnefodboldafdelingen dog også hul igennem til en gruppe danske forældre fra villaområderne med helt må børn. Med denne årgang som spydspids lykkedes det at få de danske forældre i de efterfølgende årgange til at vælge NFS’børnefodboldafdeling fremfor at køre deres børn til VB, Bredballe eller andre ”danske” fodboldklubber uden for området.
 
Det helt store gennembrud i børnefodbolden på Nørremarken kom i det sene efterår 2017. Her henvendte VB sig nemlig til NFS med et ønske om at NFS fremover varetager al børnefodbold i området op til U12.