Admin

FC International bliver til NFS i 2023

Fra januar 2023 indgår FC International gradvist i NFS. I første halvår af 2023 stiller holdet op som FC international i DBU’s turneringer. Fra sommeren 2023 tilmeldes holdet som NFS og FC international ophører. Som led i den gradvis overgang betaler spillerne kontingent til NFS som samtidig afholder alle omkostningerne til at drive holdet herunder

FC International bliver til NFS i 2023 Read More »